HOC BAC

Phú Riềng: Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong việc sử dụng internet, mạng xã hội theo tinh thần Quy định số 85-QĐ/TW ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thứ tư - 13/12/2023 20:59
Toàn huyện Phú Riềng hiện có 39 chi, đảng bộ trực thuộc với 2.753 đảng viên. Xác định tầm quan trọng của việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của Đảng viên trong công tác thông tin, tuyên truyền trên internet, mạng xã hội, thời quan qua dưới sự định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Riềng đã chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp cụ thể và bước đầu đã đạt những kết quả tích cực.
Trong bối cảnh hiện nay, trên tinh thần Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội; Chỉ thị 17-CT/TU ngày 14/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc định hướng tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2025, vai trò tiên phong, gương mẫu của Đảng viên khi tham gia mạng xã hội càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Trước hết, huyện đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến việc sử dụng Internet, mạng xã hội như Luật An ninh mạng, Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, Chỉ thị 17-CT/TU ngày 14/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc định hướng tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2025, đặc biệt là Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội trong đó lưu ý 3 hành vi cần tránh và 5 không để mỗi cá nhân tự nhắc nhở mình trong việc tham gia mạng xã hội. Chủ động rà soát, lập danh sách trên 3000 tài khoản zalo, facebook của cán bộ, đảng viên trong toàn huyện để quản lý về việc phát ngôn, các hoạt động chia sẻ công khai trên mạng xã hội.
Bên cạnh việc chú trọng tuyên truyền nội dung cốt lõi của Quy định 85-QĐ/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện cũng xác định: muốn phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết phải tuyên truyền vận động họ sử dụng tài khoản mạng xã hội của mình tham gia tương tác với trang fanpage “Phú Riềng đỏ - Xưa và nay”. Vì vậy huyện đã triển khai thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp: phát động hưởng ứng phong trào “Người địa phương biết đến trang thông tin của địa phương” trong toàn huyện, trong đó kêu gọi sự gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo tổ chức các Cuộc thi trực tuyến trên trang fanpage với nội dung vừa gần gũi với người dân vừa đáp ứng được mục tiêu tuyên truyền như: thi tuyên truyền về gương điển hình làm theo Bác, thi thiết kế thời trang bảo vệ môi trường, và hiện tại đang triển khai Cuộc thi Cuộc thi ảnh với chủ đề Phú Riềng: Quê hương – Thân thiện – Nghĩa tình nhằm quảng bá hình ảnh và con người huyện Phú Riềng, tạo được sự lan tỏa, hưởng ứng mạnh mẽ và khơi dậy tình yêu quê hương đất nước của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn huyện.
Huyện đã chỉ đạo thành lập Tổ xử lý thông tin của trang fanpage “Phú Riềng đỏ - Xưa và nay” bao gồm 16 thành viên, trong đó đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trực tiếp chỉ đạo. Đồng thời hướng dẫn các trang cơ sở thành lập tổ vận hành trang fanpage cấp mình quản lý. Thực hiện việc phân công nhiệm vụ đăng tải tin bài trên trang theo từng mảng nội dung, phân công lịch trực trang theo khung giờ hàng ngày để kịp thời phản hồi các tin nhắn, bình luận phản ánh. Ban biên tập còn chủ động nghiên cứu cách thức đăng tải tin, bài sao cho thu hút và tạo được hiệu ứng tích cực. Căn cứ vào đặc điểm tâm lý của người đọc là thích tin ngắn gọn, bằng hình ảnh, dễ nhớ, dễ hiểu và dễ lan tỏa, vừa phải được cung cấp nhanh chóng, kịp thời nhưng vẫn phải bảo đảm tính chính xác, Ban Biên tập trang fanpage của huyện đã tìm tòi, nghiên cứu cách thiết kế các tin bài theo hướng ngắn gọn, hiện đại như poster, infografic, đồ họa...Đồng thời liên tục theo dõi mạng xã hội và trang fanpage, để khi xuất hiện tin giả, thông tin xấu, độc, phải kịp thời “giải độc” thông tin nhanh chóng bằng nguồn tin xác thực, tin cậy giúp cán bộ, đảng viên và người dân nắm rõ bản chất vấn đề.
Từ những giải pháp trên, trang fanpage của huyện đã từng bước trở thành kênh thông tin trên mạng xã hội được cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin tưởng, theo dõi, ủng hộ. Lượt thích và theo dõi trang của huyện đến nay đã đạt gần 33.000 lượt theo dõi trang, trung bình từ 4.000.000 lượt tiếp cận/ 1 bài đăng. Đã có sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn huyện: Từ chỗ phải vận động, tuyên truyền tham gia tương tác với trang fanpage của tỉnh và huyện, đến việc thường xuyên đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực, tuyên truyền về Tỉnh, huyện; chia sẻ những bài viết hay, hình ảnh đẹp về văn hóa, địa phương, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, tích cực quảng bá hình ảnh đất và người huyện nhà. Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị thể hiện tốt vai trò nêu gương trong thực hiện việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không chỉ vậy, những đảng viên năng động, giàu nhiệt huyết đã tham gia viết tin, bài, gửi hình ảnh về cho Ban Biên tập để đăng tải trên trang, dần trở thành “Cộng tác viên” quen thuộc. Đó không chỉ là động lực cống hiến của mỗi người mà còn là minh chứng của việc phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên. Nhờ đó, trong những năm qua, trên địa bàn huyện Phú Riềng chưa ghi nhận trường hợp cán bộ, đảng viên nào vi phạm các quy định khi tham gia mạng xã hội. 
  Tuy nhiên, trên thực tế phải thừa nhận rằng vẫn còn một số người dân chưa nắm rõ và đầy đủ các quy định, từ đó có nguy cơ vi phạm khi tham gia mạng xã hội; một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tích cực sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lan tỏa thông tin, hình ảnh tích cực.
Để tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt các giải pháp sau:
Thứ nhất, mỗi tổ chức Đảng và đảng viên cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc những quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến việc sử dụng Internet, mạng xã hội đặc biệt là Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư; tích cực phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên khi tham gia mạng xã hội; chịu trách nhiệm về những nội dung mình đăng tải, chia sẻ trên Internet, mạng xã hội.
Thứ hai, chủ động lan tỏa thông tin tích cực, đẩy lùi thông tin tiêu cực. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên là người sử dụng mạng xã hội để làm nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân, tạo sự đồng thuận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.
Thứ ba: Ban Biên tập, Tổ xử lý thông tin trang fanpage phải tích cực, chủ động đổi mới sáng tạo cả về hình thức lẫn nội dung để thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chú trọng xây dựng mạng lưới cộng tác viên rộng khắp để đảm bảo tính thông suốt, hiệu quả của công tác thông tin, tuyên truyền trên mạng xã hội.
Thứ tư: Trong quá trình triển khai thực hiện cần quan tâm công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; biểu dương, nhân rộng những cán bộ, đảng viên gương mẫu, tiên phong trong việc tham gia internet, mạng xã hội.
Muốn làm tốt công tác thông tin tuyên truyền trên internet, mạng xã hội, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên là rất quan trọng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã từng nhắn nhủ: “...Gần như cán bộ, đảng viên nào cũng dùng smartphone. Nếu mỗi người dùng smartphone mỗi ngày gửi cho nhau một tin tốt, chia sẻ với nhau vài ý hay, gửi đi thông điệp tốt đẹp của cuộc sống, chắc chắn môi trường trên internet sẽ tích cực, trong lành hơn nhiều”. Mỗi cán bộ, đảng viên hãy cùng hành động vì một không gian mạng trong sạch, lành mạnh và an toàn.
Hình ảnh đăng tải về Cuộc thi ảnh trên trang fanpage của huyện


Hình ảnh một buổi tuyên truyền tại trường học
 

Tác giả: VP Huyện ủy

Nguồn tin: Dạ Thảo:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây